Warta przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę oraz uczestnictwo w procesji Rezurekcyjnej.
 

27.03.2015.Dziś w godzinach wieczornych druchowie uczestniczyli w zabezpieczeniu Drogi Krzyżowej która przeszła ulicami Przerośli.

W dniach od 07.03.2015 r. do 26.04.2015 r.odbywa się szkolenie podstawowe dla nowo przyjętych strażaków OSP,organizowane przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach.Uczestniczą z OSP Przerośl;Krzysztof Pietkiewicz,Rafał Jasiński.

Dnia 14.02.2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze, na które przybyli druhowie z OSP w Przerośli, zaproszeni goście: Wójt Gminy Przerośl Sławomir Renkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz oraz zastępca dowódcy JRG S-ki Robert Wiśniewski. Podjęto jednogłośnie uchwałę o powołaniu MDP przy OSP Przerośl.